Cơ cấu tổ chức

TNS Holdings hiện nay có 5 đơn vị thành viên đang cung cấp dịch vụ cho các dự án Bất động sản và đối tác trên toàn quốc.

​Cơ cấu tổ chức​ TNS Holdings và các công ty thành viên:

  1. TNS Property Managment
  2. Công ty Bảo vệ Nhất Việt
  3. Công ty Bảo vệ V-One
  4. Công ty dịch vụ vệ sinh TNS Clean
  5. TNTrading (Kinh doanh thương mại)

Trong năm 2020, TNS Holdings tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực về dịch vụ công nghệ thông tin và quản trị nguồn nhân lực.

Công ty thành viên