Cơ cấu tổ chức

TNS Holdings có các đơn vị thành viên cung cấp hệ sinh thái các dịch vụ đa dạng cho các dự án Bất động sản và đối tác trên toàn quốc.

​Cơ cấu tổ chức​ TNS Holdings và các công ty thành viên:

  1. TN Property Managment

  2. Công ty Cổ phần công nghệ TNTech

  3. Công ty Cố phần quản trị nguồn nhân lực TNTalent

  4. Công ty Bảo vệ Nhất Việt

  5. Công ty dịch vụ vệ sinh C-ONE

  6. TNP (Dịch vụ thiết kế chuyên dụng)

Trong năm 2022, TNS Holdings tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với các lĩnh vực về dịch vụ, hướng tới mô hình công ty tập đoàn đa ngành, mở rộng hệ thống, mạng lưới và quy mô tại Việt Nam.

Công ty thành viên