Các công ty thành viên

TNS Holdings hiện nay có 5 đơn vị thành viên đang cung cấp dịch vụ cho các dự án Bất động sản và đối tác trên toàn quốc.

​Cơ c​​​ấu tổ chức​ TNS Holdings và các công ty thành viên

1. ​Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản TNS Property

2. Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt

3. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ V-One

4. Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh công nghiệp TNS Clean

5. Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh thương mại ​TNTrading


 


 

Công ty thành viên