Các công ty thành viên

TNS Holdings hiện nay có 7 đơn vị thành viên đang cung cấp dịch vụ cho các dự án Bất động sản và đối tác kinh doanh trên toàn quốc.

​Cơ c​​​ấu tổ chức​ TNS Holdings và các công ty thành viên

  1. TNS Property Management

  2. Công ty Cổ phần công nghệ TNTech

  3. Công ty Cố phần Quản trị nguồn nhân lực TNTalent

  4. Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt

  5. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ V-One

  6. Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh công nghiệp TNS Clean

  7. Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh thương mại ​TNTradingCAC CONG TY THANH VIEN-02.png

Công ty thành viên