Các công ty thành viên

TNS Holdings cung cấp hệ sinh thái các dịch vụ quản lý vận hành cho các dự án Bất động sản và đối tác kinh doanh trên toàn quốc.

​Cơ c​​​ấu tổ chức​ TNS Holdings và các công ty thành viên

  1. TN Property Management (TNPM)

  2. Công ty Cổ phần công nghệ TNTech

  3. Công ty Cố phần Quản trị nguồn nhân lực TNTalent

  4. Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt

  5. Công ty Cổ phần dịch vụ vệ sinh công nghiệp C-ONE

  6. Công ty TNP​​​​

Công ty thành viên