IMC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Vận hành Khu công nghiệp IMC - Thành viên của TNPM

Minh họa KCN(1).png

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Vận hành Khu công nghiệp IMC (đơn vị thành viên của TNPM) cung cấp các dịch vụ :

- Kinh doanh bất động sản và Quản lý vận hành KCN

- Khai thác, xử lý nước thải và cung cấp thoát nước

- Vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan, cây xanh

- DV an ninh, cung cấp các giải pháp công nghệ smart an ninh, an toàn 

Hiện nay, IMC đã và đang quản lý vận hành nhiều dự án Khu công nghiệp như:

1. Khu công nghiệp Nam Sách (Hải Dương)
2. Khu Công nghiệp Quang Minh
3. Khu công nghiệp Đồng Văn II
4. Khu công nghiệp Đồng Văn II (Mở rộng)
5. Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội)
6. Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư (Hà Nội)
7. Khu công nghiệp Quế Võ III (Bắc Ninh)
8. Khu công nghiệp Bỉm Sơn (Thanh Hóa)
9. Khu công nghiệp Minh Quang (Hưng Yên)
10. Khu công nghiệp Minh Quang (Hưng Yên)
11. Khu công nghiệp Minh Quang (Hưng Yên)
12. Khu công nghiệp Sông Lô I (Vĩnh Phúc)
13. Khu công nghiệp Gia Lộc (Hải Dương)
14. Khu công nghiệp Gia Lộc (Hải Dương)
Công ty thành viên