IMC

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Vận hành Khu công nghiệp IMC - Thành viên của TNPM

Minh họa KCN(1).png

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Vận hành Khu công nghiệp IMC (đơn vị thành viên của TNPM) cung cấp các dịch vụ :

- Kinh doanh bất động sản và Quản lý vận hành KCN

- Khai thác, xử lý nước thải và cung cấp thoát nước

- Vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan, cây xanh

- DV an ninh, cung cấp các giải pháp công nghệ smart an ninh, an toàn 

Hiện nay, IMC đã và đang quản lý vận hành nhiều dự án Khu công nghiệp như:

1. Khu công nghiệp Quang Minh - Hà Nội 
2. Khu công nghiệp Thạch Thất - Hà Nội 
3. Khu công nghiệp (Hà Nội - Đài Tư) - Hà Nội ​
4. Khu công nghiệp Nam Sách - Hải Dương 
5. Khu công nghiệp ​Phúc Điền - Hải Dương 
6. Khu công nghiệp Tân Trường - Hải Dương 
7. Khu công nghiệp Gia Lộc - Hải Dương 
8. Khu công nghiệp Minh Quang - ​Hưng Yên 
9. Khu công nghiệp Sông Lô - Vĩnh Phúc 
10​. ​Khu công nghiệp Quế Võ III - Bắc Ninh ​
11. Khu công nghiệp Đồng Văn II - Hà Nam 
12. Khu công nghiệp Đồng Văn II​ (Mở rộng) - Hà Nam 
13. ​Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thanh Hoá  
14. Khu công nghiệp Đông Bình - Vĩnh Long 
​​​​​

Công ty thành viên