Viconship Saigon (Q4. TP.HCM)

Thông tin
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Container phía Nam
Loại hình: Khu văn phòng
Diện tích: 2.326m2
Quy mô: Tòa nhà văn phòng 8 tầng
Địa chỉ: 6-8 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Tp.HCM
Dịch vụ:Dịch vụ Quản lý vận hành tòa nhà Kỹ thuật tòa nhà An ninh Bảo vệ Cây xanh Thu gom rác thải Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Dịch vụ khác theo yêu cầu

Được quản lý vận hành bởi TNPM

Tòa nhà văn phòng Vconship Saigon được quản lý vận hành bởi TNPM