Lịch sử hình thành

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành chuyên cung cấp các dịch vụ cho các dự án Bất động sản, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành:

  • 2007: Thành lập công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt
  • 2012: Thành lập công ty Cổ phần đầu tư và Quản lý Bất động Sản TNS Property
  • 2014: Thành lập công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
  • 2015: Thành lập công ty Dịch vụ vệ sinh TNS Clean
  • 2017: Thành lập công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ V-One
  • 30/05/2019: TNS Holdings chính thức lên sàn HOSE với mã cổ phiếu TN1.
  • 2020: Mục tiêu vốn hóa 2.000 tỉ đồng
Công ty thành viên