Lịch sử hình thành

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành chuyên cung cấp các dịch vụ cho các dự án Bất động sản, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành:

 • 2007: Thành lập công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt

 • 2012: Thành lập TN Property Management (TNPM)

 • 2012: Thành lập công ty Cổ phẩn Quản trị nguồn nhân lực TNTalent

 • 2012: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Thủy - M1Tech

 • 2014: Thành lập công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

 • 2015: Thành lập công ty Dịch vụ vệ sinh C-ONE

 • 2015: Thành lập công ty TNHH MTV TNTrading

 • 2018: M1Tech đổi tên công ty thành: Công ty Cổ phần Công nghệ TNTech

 • 2019: TNS Holdings chính thức lên sàn HOSE với mã cổ phiếu TN1

 • 2020: TNS Holdings phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi 99% cổ phần Công ty TNTech và Công ty Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent

 • 2025: Mục tiêu trở thành công ty thương hiệu Quốc gia

Công ty thành viên