Lịch sử hình thành

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành chuyên cung cấp các dịch vụ cho các dự án Bất động sản, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức tại Việt Nam.


Công ty thành viên