Khai thác tiện ích tại các dự án Bất động sản

Dành cho nhà cung cấp dịch vụ
Dành cho các đối tác thương mại của TNS Holdings và các đơn vị thành viên

Tại sao nên chọn TNPM là đối tác khai thác tiện ích tại các dự án Bất động sản

Khách hàng nói về chúng tôi

Danh mục dịch vụ
TNS Property Managerment

Elevator advertising placement service

Bởi TNPM

Screen advertising placement is available in the building's lobby hall and inside elevator

Xem thêm
TNS Property Managerment

ATM placement rental service

Bởi TNPM

ATM placement in many projects: Industrial Park Residental Area Shopping Mall Office Building

Xem thêm
TNS Property Managerment

Dịch vụ cho thuê vị trí đặt ATM

Bởi TNPM

Đặt ATM ngân hàng tại các dự án: Khu công nghiệp Khu cư dân Trung tâm thương mại Tòa nhà văn phòng Khu nhà ở

Xem thêm
TNS Property Managerment

Dịch vụ cho thuê vị trí quảng cáo thang máy

Bởi TNPM

Vị trí đặt màn hình quảng cáo sảnh và trong thang máy

Xem thêm
Dự án TNS Property Management đang quản lý vận hành