Thành tựu giải thưởng

TNS Holdings vinh dự nhận được các giải thưởng

Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2021


_ Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2021 (Profit500 2021)


_ Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2021 (Vietnam Award 2021)


_ Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2021 (Fast500 2021)

z2457888726172_f3942bed398a52ed46f876ce68b6d5a6.jpg

_ Đơn vị Quản lý Dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2020 (Vietnam's Best Property Management Businesses 2020)


​_ Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất 2019

Top 50 đơn vị có năng lực cạnh tranh tốt nhất.jpg

Công ty thành viên