Thành tựu giải thưởng

TNS Holdings vinh dự nhận được các giải thưởng

_ Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019

Top 50 đơn vị có năng lực cạnh tranh tốt nhất.jpg

_ Đơn vị Quản lý Dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2020 (Vietnam's Best Property Management Businesses)


_ Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021

VN500.jpgz2457888726172_f3942bed398a52ed46f876ce68b6d5a6.jpg


Công ty thành viên